Liên hệ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Bie Bridal
Địa chỉ: 228 Xóm Chiếu, Phường 15, Quận 4.
Thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam.

Số điện thoại: 0934325095 - 0128 384 0182

Giờ làm việc:
Buổi sáng (10h - 15h)
Buổi tối (17h - 22h)
Thứ 3 hàng tuần BIE OFF